Confidentialitatea datelor tale este importantă pentru noi!

- Suntem constienti de valoarea datelor tale personale

 

- Dorim să le protejăm într-un mod responsabil

 

- Tratăm doar de datele indispensabile în limitele scopurilor pe care le comunicăm prin informatii actualizate, clare si transparente

 

- Respectăm procedurile care prevăd măsuri tehnice si organizatorice adecvate, în conformitate cu reglementările în vigoare

 
 • 1. Cine suntem?

  Operatorul datelor tale cu caracter personal este DIGI ITALY S.r.l, aflat sub conducerea și coordonarea companiei multinaționale RCS & RDS S.A., cu sediul în Milano str. Giovanni Bensi, nr.11, 20152 Milano.

  Datele de contact ale Operatorului sunt următoarele: număr de telefon și/sau fax 35333353300 / 0248405767, adresă e-mail: dpo@digimobil.it.

  DIGI a desemnat un Responsabil cu protecția datelor.
  Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor (denumit și ”Data Protection Officer”) sunt următoarele: servicii poștale standard (sediul DIGI), număr de telefon 3533353300 și adresă e-mail dpo@digimobil.it.

 • 2. In ce scop colectăm datele tale cu caracter personal? Care sunt datele prelucrate în cadrul activitatii noastre?

  Prin colectarea câtorva din datele tale cu caracter personal reușim să îmbunătățim și să eficientizăm serviciile utilizate. Printre acestea se numără și:

  • Datele biografice: nume, prenume, adresă, data și locul nașterii
  • Document personal în vederea identificării
  • Adresa de E-mail (dacă te abonezi la newsletter-ul nostru)
  • Detalii telefonice, precum numărul de telefon iar în cazul în care se solicită portarea numărului, numărul de telefon pentru care se solicită portarea, numărul de telefon DIGI provizoriu și creditul rămas neutilizat - la cerere
  • Detalii referitoare la traficul telefonic
  • Altele: informații referitoare la consum, numărul de reîncărcări telefonice efectuate, datele și coordonatele bancare (în vederea transferului creditului rămas neutilizat)
 • 3. Care sunt drepturile tale în raport cu Digi?

  Datele tale cu caracter personal sunt importante, de aceea dorim să îți amintim care sunt drepturile pe care le poți exercita în orice moment:

  • Dreptul la informație
  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal
  • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal ("Dreptul de a fi uitat")
  • Dreptul la restricționarea prelucrării
  • Dreptul la rectificare
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul la opoziție
 • 4. In ce constă dreptul la informație?

  Dreptul la informație reprezintă garanția persoanei vizate de a fi informată cu privire la existența unei operațiuni de colectare și prelucrare a datelor, scopurile acesteia, temeiul juridic, drepturile conferite și modalitățile prin care pot fi exercitate, identitatea companiei Digi și orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă. De aceea, Digi ia măsurile adecvate pentru a-ți pune la dispoziție toate informațiile necesare referitoare la prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

 • 5. In ce constă dreptul de acces?

  Dreptul de acces stabilește dreptul persoanei vizate de a cunoaște care sunt datele personale prelucrate de către Digi. De asemenea, acesta presupune dreptul de a cunoaște și de a i se comunica în special scopurile în care sunt prelucrate datele și de a primi o copie (gratuită) a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. De asemenea, Digi poate furniza persoanei vizate acces de la distanță la datele sale cu caracter personal.

  Prin dreptul de acces, persoana vizată are dreptul de a cunoaște următoarele:

  • scopurile prelucrării
  • categoriile de date cu caracter personal vizate
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează a le fi divulgate
  • perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal
  • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor care o privesc sau a dreptului de a se opune prelucrării
  • existența dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora
  • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată, importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

  În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile care pot asigura un nivel adecvat de protecție oferită de către țara terță. Cu toate acestea, Digi nu prevede acest transfer.

  → Pentru exercitarea dreptului tău de acces descarcă și completează următorul formular.

 • 6. In ce constă dreptul la rectificare?

  Dreptul la rectificare stabilește dreptul persoanei vizate de a solicita rectificarea oricărei erori cu privire la datele cu caracter personal, în cazul în care rezultă inexacte sau incomplete

  → Pentru exercitarea dreptului tău la rectificare descarcă și completează următorul formular

 • 7. In ce constă dreptul la portabilitatea datelor?

  Dreptul la portabilitatea datelor stabilește dreptul persoanei vizate de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date fără obstacole de la Digi-în calitate de operator ,,originar”, unui alt operator. De exemplu, transferul unui cont personal de pe o platformă online la alta

  → Pentru exercitarea dreptului tău la portabilitatea datelor descarcă și completează următorul formular

 • 8. În ce constă dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")?

  Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” stabilește dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestora nu mai rezultă justificată. Digi poate refuza ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele situații în care prelucrarea este necesară:

  • pentru respectarea unei obligații legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau pentru o autoritate oficială
  • pentru contestarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

  → Pentru exercitarea dreptului tău la ștergerea datelor descarcă și completează următorul formular

 • 9. In ce constă dreptul la restricționarea prelucrării?

  Acest drept permite persoanei vizate de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării. De exemplu, în cazul în care Digi dorește eliminarea datelor tale cu caracter personal însă tu i le soliciți în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță, te poți opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor

  → Pentru exercitarea dreptului tău la restricționarea prelucrării descarcă și completează următorul formular

 • 10. In ce constă dreptul la opozitie?

  Dreptul la opoziție stabilește dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc precum și prelucrării care servește unui interes public sau care rezultă pe baza intereselor legitime ale operatorului Digi sau ale unei părți terțe. Persoana vizată se poate opune și prelucrării datelor cu caracter personal care are drept scop activități comerciale cum ar fi marketingul direct și crearea de profiluri.

  → Pentru exercitarea dreptului tău la opoziție descarcă și completează următorul formular

 • 11. Care sunt modalitatile prin care imi pot exercita drepturile?

  Poți prezenta cererea către Digi prin trimiterea formularului la adresa de e-mail privacy@digimobil.it, la adresa Via G. Bensi n. 11, 20152 Milano, sau prin modalitățile comunicate de către Serviciului Clienţi DIGI Mobil la numărul de telefon 3533004077

  Formularul poate fi descărcat de pe site-ul oficial www.digimobil.it secțiunea "Privacy". Răspunsul primit va avea o formă concisă, transparentă și inteligibiă iar inițial îți vor fi solicitate o serie de informații pe care vei fi obligat să le oferi pentru a putea realiza identificarea. Dacă Digi nu îți va oferi un răspuns în termenul prevăzut sau nu te va informa cu privire la o eventuală prelungire cauzată, de exemplu, de complexitatea cererii, vei avea dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente.

 • 12. In cat timp voi primi un raspuns de la Digi?

  Digi are obligația de a răspunde cererilor persoanelor vizate fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii.

 • 13. Sunt prevazute costuri pentru exercitarea acestor drepturi?

  Exercitarea drepturilor tale este gratuită însă în cazul în care sunt excesive, din cauza caracterului lor repetitiv, sau complexe, Digi poate percepe o taxă rezonabilă.